!It's education time

 

 כאן תוכלו להתעדכן ברשימת הריקודים שיילמדו ברחבות השונות

 יום רביעי

 

נשים נוסטלגיה רחבה מרכזיתרחבת בינונייםשעה
  סורו מני (מ)

מיטש גינזבורג בריקוד בכורה (ז)

גדי ביטון בריקוד בכורה (ז)

רוצה לרקוד (מ) 

 16:00
שובי לביתך (מ) מזמורים (מ) 

דבקה נופר (מ)

מי הנחלים (מ) 

 17:10

 

 

 

יום חמישי

 

נשיםנוסטלגיהרחבה מרכזיתרחבת בינונייםשעה
יובל טבשי - את מושלמת 

 30 ד' לזכרו של יונתן גבאי

30 ד' לזכרה של רבקה שטורמן

תמיר שרצר ריקוד בכורה (מ)

גדי ביטון ריקוד בכורה (ז) 

מיכאל ברזיליריקוד בכורה (מ) 

 ישראלית (מ)

ערב שבת (מ)

 10:00

יוצר אורח אבנר נעים  -

כי ידעת

30 ד' לזכרו של מוטי אלפסי

 30 ד' לזכרו של יענקל'ה לוי

 הרקדן האוטומטי (מ)

יש שם במה (מ)

 11:10
   

צל ומי באר (מ)

ערב טוב (מ)

16:15

 

 

יום שישי

 

 נשים נוסטלגיה רחבה מרכזיתרחבת בינונייםשעה

 שבטים (מ)

בוקי דללה (מ)

 מארחים את טוביה טישלר 

 ארץ אחת (מ)

שיר למענך (ז)

חולות מדבר (ז)

 10:00
   מארחים את יובל טבשי - מושלמת נווה מדבר (מ) 01:00

 

 

 

 

יום שבת

 

מיוחדים (באולם, קומה 1-)נוסטלגיהרחבה מרכזיתרחבת בינונייםשעה

 טלפונסקי צוצק (מ)

אם יפול גורלך (מ)

 הרקדת ראש בראש

מרקו בן שמעון VS טוביה טישלר

הרקדת ראש בראש

אבנר נעים VS גדי ביטון 

 שינית את חיי (ז)

ערב כחול עמוק (ז)

 10:00