פטרה

הטיול לפטרה נדחה לתאריך חדש ונפרד מהקמפ. פרטים בהמשך..​